Bohemia Paper
Bohemia Paper  Přihlásit
(0)                     EUR   USD
     

 

   
 


Tiskové práce a rytectví

Řemeslná zdatnost a tradiční tiskové techniky jsou od začátku základním pilířem naší společnosti. Navazujeme na prvorepublikovou tiskařskou tradici, kterou z našich produktů člověk cítí na první pohled a dotyk. Naši tiskařští mistři ovládli za více než 20 let práce techniky hlubotisku, knihtisku a slepotisku.

 

Hlubotisk je jedním z nejstarších a nejkrásnějších způsobů, jak reprodukovat text a grafické motivy na papír. Tištěný obraz se nejdřív zrcadlově vyryje do měděné či ocelové raznice, která je zatřena barvou. Vtlačením papíru do raznice se vytváří vyvýšený barevný obraz, která je rozpoznatelný hmatem. Každý kus vytištěný hlubotiskem je do stroje nakládán jednotlivě lidskou rukou a výsledkem je vysoce kvalitní tiskovina, jakou v Čechách jen tak nenajdete.


Knihtisk je nejstarší tisková technika, kterou vyvinul v 15. století Johaness Gutenberg. Její aplikace vyžaduje použití vysoce kvalitního a silnějšího papíru, který se pod vysokým tlakem nepotrhá, protože tištěná plocha je vtlačena do papíru. Náš papír, jehož vlákna jsou měkká a snadno tvárná, dobře absorbuje otisk stejně jako barvu.
Slepotisk je tisková technika velmi blízká hlubotisku. Vyvýšený obraz je vytvořen vtlačením papíru do raznice, ale na rozdíl od hlubotisku není použita žádná barva. Vyražený obraz tvoří strukturu, na kterou si můžete šáhnout a přináší nevšední eleganci a sofistikovaný vzhled výsledné tiskoviny. Jednoduchá bezbarvá elegance slepotisku přispívá k jeho nestárnoucímu půvabu a tím se velmi snadno odlišuje od ostatních druhů tisku.
 


Pro dosažení co nejlepšího tisku dokážeme vyrobit složité hlubotiskové raznice a vosková pečetidla, a to včetně grafických návrhů a rozkreseb. V případě zájmu nás kontaktujte na obchod@bohemiapaper.cz.
BOHEMIA PAPER S.R.O. • PALÁC KINSKÝCH • STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 12 • PRAHA 1 E-MAIL: OBCHOD@BOHEMIAPAPER.CZ  
MOBIL: 775 150 466
TELEFON: 266 712 566 OTEVÍRACÍ DOBA: PRACOVNÍ DNY 10-18 HODIN SOBOTA, NEDĚLE 11-18 HODIN